Kategorie

Nasze aukcje

Regulamin

Regulamin

Przedstawiona oferta w sklepie internetowym www.sklep.atleta.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

Zasady wysyłki

Zamówione w naszym sklepie produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „Inpost” lub Poczty Polskiej. Termin wysłania paczki to 1-2 dni robocze. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 1-2 dni roboczych. Należna kwotę powiększona o koszt wysyłki w przypadku paczki pobraniowej zamawiający płaci przy odbiorze. Paczki dostarczane są pod wskazany adres. Proszę podawać zawsze numer telefonu, będzie on pomocny przy ustaleniu z kurierem terminu (godziny) doręczenia przesyłki.

Koszty wysyłki i pobrania

Przy każdym zamówieniu pobierana jest stała opłata 14 zł za wysyłkę i pobranie.

  • Dla uczestników Sportowego Forum Dyskusyjnego rabat 5% - zarówno przy zamówieniach wysyłkowych, jak i przy zakupie w sklepie w Łodzi.
  • Przy zakupie powyżej 400 zł ( po odliczeniu rabatów! ) - przesyłka na nasz koszt
  • Przy zakupie powyżej 1000 zł - rabat 10% ( kwota 1000 zł po odliczeniu 10% rabatu! ).

RABATY KWOTOWE I DLA UCZESTNIKÓW SFD NIE SUMUJĄ SIĘ.

Przy zakupie produktów marek ATLETA, VITALMAX, MR.BIG, BIG ZONE oraz PUMPFOOD za łączną kwotę powyżej 150 zł przesyłka gratis!!! (niezależnie od tego, czy w paczce znajdują się produkty innych firm)

Zwroty i reklamacje

W chwili doręczenia paczki zobowiązani są Państwo sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zobowiązani są Państwo zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem ATLETA.PL.

Ze względu na częste zmiany szaty graficznej produktów, może zdarzyć się, że fotografia będzie się różniła od otrzymanego produktu. Dotyczy to tylko i wyłącznie szaty graficznej. Natomiast skład oraz wielkość opakowania muszą pozostawać identyczne.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem atleta@atleta.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na www.sklep.atleta.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail atleta@atleta.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Sklep Atleta 90-612 Łódź, ul. Gdańska 54

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: (należy wybrać jedną z wersji):
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach www.sklep.atleta.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.Sposoby płatności

Przedpłata na konto bankowe.

Płatność przy odbiorze.Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku) serwis www.atleta.pl nie będzie przekazywał adresów e-mail, adresów ip i innych danych o osobach korzystających z serwisu, osobom trzecim.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich możliwość poprawiania, ponadto może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Ploityka prywatności:

Pełna polityka prywatności dostępna TUTAJ

 

MIEJSCEM SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA JEST SIEDZIBA SPRZEDAWCY.


Dane Firmy

ATLETA ŁÓDŹ
Gdańska 54
90-612 Łódź
tel.: (42) 631 00 59
601 225 903
KRS 0000303320
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, w Łodzi - XX Wydział KRS